Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje - územní pracoviště Nový Jičín

Kontaktní údaje

Adresa:Štefánikova 7
741 01 Nový Jičín
Telefon:556 770 370
Fax:556 770 360
E-mail:podatelna@nj.khsova.cz
Www:web instituce
IČ:71009167
Po08:00 - 17:00
St08:00 - 17:00

Související údajeAgendy úřadu Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje - územní pracoviště Nový Jičín

Nařizuje, organizuje, řídí i provádí opatření k předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních onemocnění, v tomto rozsahu též usměrňuje činnost poskytovatelů zdravotních služeb a kontroluje ji, určuje poskytovatele zdravot. služeb, která opatření provedou

Objednává a vydává očkovací látky praktickým lékařům pro dospělé a praktickým lékařům pro děti a dorost

Ověřuje podmínky vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání

Plánuje, organizuje, řídí a kontroluje provádění očkování hrazených státem

Posuzuje hromadná parkoviště, garáže a další služby pro veřejnost

Posuzuje projekty staveb pro ubytování, sport a rekreaci, zdravotnických zařízení, ústavů sociální péče, domovů důchodců, zařízení pro služby péče o tělo

Posuzuje projekty venkovních koupališť, krytých a rehabilitačních bazénů

Posuzuje projekty zásobování obyvatelstva pitnou vodou, úpravny pitné vody, vodárenské technologie, výrobky přicházející do styku s pitnou vodou

Provádí dozor nad plněním povinnosti zaměstnavatele zajistit závodní preventivní péči pro zaměstnance

Provádí kontrolu jakosti vod ke koupání v přírodních koupalištích a dalších povrchových vodách

Provádí kontroly dodržování hygienických požadavků na venkovní hrací plochy

Provádí kontroly koupališť, krytých bazénů a saun včetně sledování kvality vody

Provádí kontroly kvality pitné vody ve veřejných vodovodech včetně kontroly plnění povinností provozovatelů vodovodů a malých vodních zdrojů (studny), které slouží k veřejnému zásobování pitnou vodou

Provádí kontroly na pracovištích zaměřené na dodržování požadavků stanovených předpisy na ochranu zdraví zaměstnanců při práci

Provádí kontroly nad dodržováním podmínek pro pořádání zotavovacích akcí - organizovaných pobytů 30 a více dětí a mladistvých na dobu delší než 5 dnů (tábory, školy v přírodě)

Provádí kontroly plnění hygienických požadavků stanovených provozním řádem v domovech důchodců, ústavech sociální péče a domech s pečovatelskou službou

Provádí kontroly zařízení, ve kterých jsou prováděny činnosti epidemiologicky závažné (kosmetika, masáže, holičství, kadeřnictví, pedikúra, solária apod.)

Provádí posuzování projektů kulturních zařízení

Provádí státní zdravotní dozor nad osobní a provozní hygienou v prodejnách a výrobnách potravin, supermarketech, prodejnách drogerie a výrobnách kosmetiky

Provádí státní zdravotní dozor nad potravinami při výskytu alimentárních onemocnění

Provádí státní zdravotní dozor u kosmetických výrobků a výrobků přicházejících do přímého styku s potravinami a hraček pro děti

Provádí státní zdravotní dozor v jeslích a kojeneckých ústavech

Provádí státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Provádí státní zdravotní dozor v zařízeních sociálně výchovné činnosti (Dětské domovy, Ústavy sociální péče apod.)

Provádí státní zdravotní dozor v zařízeních společného stravování

Provádí státní zdravotní dozor v zařízeních společného stravování dětí a mladistvých

Provádí státní zdravotní dozor v zařízeních základních a středních škol, předškolních a školských zařízení zařazených do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení

Provádí zkoušky odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

Provádí zkoušky ověřování znalostí osob činných při výrobě a uvádění potravin a pokrmů do oběhu a při výrobě kosmetických prostředků

Přijímá ohlášení zotavovací akce pro děti

Přijímá oznámení o zahájení nebo ukončení činnosti provozovny stravovacích služeb

Přijímá podněty na porušování povinností v oblasti ochrany veřejného zdraví (nadměrný hluk, vibrace apod.)

Přijímá žádosti o provedení zkoušky, provádí zkoušky znalostí hub

Schvaluje provozní řády koupališť, saun a služeb epidemiologicky závažných

Stanovuje způsob nakládání s lidskými pozůstatky při pohřbení u osoby, jež byla v době úmrtí nakažena nebezpečnou nemocí

Vede registr infekčních onemocnění

Vydává osvědčení prokazující znalost hub

Vydává povolení k přepravě lidských pozůstatků osob nakažených nebezpečnou nemocí

Vydává průvodní listy k přepravě lidských pozůstatků

Vydává rozhodnutí o zařazení prací do kategorií

Vydává stanoviska k projektovým dokumentacím a kolaudacím staveb zařízení společného stravování, supermarketů, obchodních domů, prodejen a výroben potravin, prodejních stánků, prodejen drogerie a výroben kosmetických prostředků

Vydává stanoviska ke zřízení veřejných pohřebišť a krematorií

Vydává stanoviska při územních, stavebních, kolaudačních řízeních

Vyhlašuje nařízení při epidemii a nebezpečí jejího vzniku, při výskytu nebezpečných výrobků, při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech

Zabývá se řešením problematiky hluku v mimopracovním prostředí

Zabývá se stížnostmi na hluk v mimopracovním prostředí (z výroben, dopravy, hudebních produkcí apod.), včetně provádění kontrolních měření

Zabývá se stížnostmi na podmínky bydlení (plíseň, zápach); ukládání odpadů, kvalitu ovzduší a další stížnosti z komunální sféry


Informace uvedené na této stránce mají pouze orientační charakter. Ačkoliv bychom rádi, bohužel nejsme schopni ručit za jejich 100 % aktuálnost. Pro ověření, prosím, navštivte také domácí stránku daného subjektu. Děkujeme za pochopení.
Aktuální články

EET a jaderný knoflík

EET a jaderný knoflík

Jednačtyřicet poslanců dalo k Ústavnímu soudu návrh na zrušení elektronické evidence tržeb....více

Prezidentský dotazník: Miloš Zeman

Prezidentský dotazník: Miloš Zeman

Jak reagoval Miloš Zeman na náš předvolební dotazník pro uchazeče o post prezidenta? Můžete...více

Jak správně pronajmout byt. Přiznáváme příjem z pronájmu

Jak správně pronajmout byt. Přiznáváme příjem z pronájmu

Proč je hloupost pronajímat byt načerno a vyhýbat se dani z příjmu? Kdy uvažovat o přesunu...více

Všechny materiály © 2000 - 2017 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.