Magistrát města Opavy - Odbor životního prostředí

Kontaktní údaje

Adresa:Mezi trhy 2
746 26 Opava
Telefon:553 756 360 (vedoucí odboru)
553 756 361
E-mail:info@opava-city.cz
Www:web instituce

Související údajeAgendy úřadu Magistrát města Opavy - Odbor životního prostředí

Předává vybrané údaje majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Přijímá návrhy na zařazení vodovodu nebo kanalizace do vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu

Přijímá písemné vyrozumění o záměru provést těžbu dřeva překračující 3m³ na 1 ha lesa za kalendářní rok

Přijímá žádosti o povolení provádět práce vymezené v § 23 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích bez souhlasu vlastníka popřípadě provozovatele vodovodu nebo kanalizace

Přijímá žádosti o rozhodnutí ve věci písemné dohody mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů nebo provozně související kanalizace

Přijímá žádosti o výjimku z ochranného pásma vodovodu nebo kanalizace

Přijímá žádosti vlastníka kanalizace pro veřejnou potřebu o schválení kanalizačního řádu

Rozhoduje, zda jde o vodní dílo

Schvaluje manipulační řád

Stanovuje ochranné pásmo vodního díla

Stanovuje ochranné pásmo vodního zdroje

Stanovuje rozsah záplavových území

Vydává povolení chovu zvěře v zajetí a její případné vypuštění do honitby

Vydává povolení k akumulaci podzemních vod

Vydává povolení k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny

Vydává povolení k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie

Vydává povolení k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových, pokud nejde o činnost prováděnou na základě povolení podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Vydává povolení k jinému nakládání s podzemními vodami

Vydává povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami

Vydává povolení k odběru podzemních vod

Vydává povolení k odběru povrchových vod

Vydává povolení k odstranění vodního díla

Vydává povolení k provedení vodního díla

Vydává povolení k těžbě písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. (říční materiál) z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku

Vydává povolení k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou

Vydává povolení k užívání povrchových vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání

Vydává povolení k vrácení vodního toku do původního koryta

Vydává povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních

Vydává povolení k vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek, do kanalizace

Vydává povolení k vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry

Vydává povolení k využívání energetického potenciálu povrchových vod

Vydává povolení k zasypávání odstavných ramen vodních toků

Vydává povolení ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů

Vydává povolení ke vzdouvání, popřípadě akumulaci povrchových vod

Vydává povolení ke změně užívání vodního díla

Vydává povolení ke změně vodního díla

Vydává souhlas k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda

Vydává souhlas ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry

Vydává souhlas ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů

Vydává souhlas ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku

Vydává souhlas ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích

Vydává souhlas ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod

Vyjadřuje se k využívání zdrojů přírodní minerální vody osvědčeným podle zvláštního zákona

Vyjadřuje se k záměru umístění, provedení, změny nebo odstranění stavby nebo zařízení a nebo provedení jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod


Informace uvedené na této stránce mají pouze orientační charakter. Ačkoliv bychom rádi, bohužel nejsme schopni ručit za jejich 100 % aktuálnost. Pro ověření, prosím, navštivte také domácí stránku daného subjektu. Děkujeme za pochopení.
Aktuální články

Neotvírejte diskuze. Zavírejte je

Neotvírejte diskuze. Zavírejte je

Neexistuje zoufalejší přiznání neschopnosti a lenosti než slova „chtěl jsem otevřít diskuzi“.více

Očima expertů: Smazat lidem dluhy?

Očima expertů: Smazat lidem dluhy?

Co by v Česku způsobila dluhová amnestie a jakou podobu by mohla mít? Ptáme se ekonomů,...více

Chci podnikat a ještě mi nebylo osmnáct

Chci podnikat a ještě mi nebylo osmnáct

Máte nápad, know how, vidíte díru na trhu, věříte, že dokážete v byznysu uspět. Jenže...více

Všechny materiály © 2000 - 2017 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.